Ποιοτικός Έλεγχος

Παράλληλα με την ανάπτυξη της εταιρείας μας, το σύστημα HACCP που εφαρμόζουμε ανανεώνεται τακτικά, βάσει των αναγκών μας. Από το 2020, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου IFS Food v6.1, με πολύ υψηλή βαθμολογία και ελέγχεται περιοδικά από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρείας μας αποτελείται από ένα επιστημονικά καταρτισμένο δυναμικό, και βρίσκεται παρούσα σε όλα τα στάδια που αφορούν τα προϊόντα μας. Από την πρώτη ύλη, μέχρι το τελικό προϊόν.

Μενού